سوالاتی که تعیین کننده استعداد فرد هستند:

پاسخ های موثر را بدانید:

سوالاتی که تعیین کننده استعداد فرد هستند:


1. در اوقات فراغت ( در کودکی ) دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ در انجام دادن چه فعالیت هایی دوست داشتید همکاری کنید؟
2. ( در دوران نوجوانی ) نسبت به چه چیزهایی شور و اشتیاق داشتید؟ 
3. دیگران در چه مواردی از شما تعریف و تمجید میکنند؟
4. به طور طبیعی و ذاتی در انجام دادن چه کارهایی خوب هستید؟
5. انجام چه کاری برای شما آسان است در حایکه برای بقیه انجام اون کار سخت است؟
6. کدام فعالیت ها هستند که با انجام دادن آنها متوجه گذر زمان نمیشید؟ ( در اینجا منظور دیدن تلویزیون یا بازی های کامپیوتری نیست )
7. سوال آخر که مهمترین سواله: به چه کسی میخواهید کمک کنید؟ اگر برای موارد بالا پاسخی پیدا نمیکنید شما فردی هستید که در میانگین و حد وسط قرار دارد؛ در اینجا توصیه میشه که به ورزش های رزمی روی بیاورید. این ورزش ها به شما کمک میکنند تا خودتان را بیشتر بشناسید.

ویدیو زیر را جهت درک بیشتر مطلب مشاهده کنید :
https://www.youtube.com/watch?v=O_mo6oIBc4E

5 تا از بهترین تکنیک ها برای مطالعه موثر
از وقتت بهینه استفاده کن